ห้องข่าวภาคเที่ยง

สำรวจต่อปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ยังคงประกาศปิด ห้ามชาวประมงและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้จุดพังตัวของชั้นหินดึกดำบรรพ์ บริเวณปากทางเข้าปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ เพื่อป้องกันอันตราย หลังเช้ามืดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เกิดการพังตัวของชั้นหิน จึงทำให้มีการประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเฉพาะจุดนี้ โดยจุดอื่นยังสามารถเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตามปกตินั้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ระบุถึงสาเหตุการพังของชั้นหินดึกดำบรรพ์ บริเวณ “ปราสาทหินพันยอด” ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง โดยมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ แสงแดด คลื่นลม หรือพายุ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหิน และในเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) นำทีมลงไปสำรวจอีกครั้ง โดยเฉพาะจุดที่เชื่อว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น จุดชมวิวบนสะพานข้ามกาลเวลา อ่าวโต๊ะโบ๊ะ หรืออ่าวโต๊ะบะ เพื่อดูความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมากน้อยแค่ไหนจากวิกฤตการณ์พังของชั้นหินดึกดำบรรพ์ในครั้งนี้ ได้เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ทางธรณีวิทยา โดยอุทยานธรณีโลกสตูล เตรียมจัดอบรมหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รอยเลื่อนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล” ให้เจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้เข้ามาร่วมกันศึกษาหาข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลกด้วย

การประกาศปิดจุดนำเที่ยวปราสาทหินพันยอดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราในครั้งนี้ ยืนยันว่าเป็นการปิดเพียงจุดเดียวเท่านั้น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น เช่น เกาะลิดี อ่าวโต๊ะโบ๊ะ หรืออ่าวโต๊ะบะ และอีกหลากหลายสถานที่ของอุทยานฯ ยังคงท่องเที่ยวตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง