ห้องข่าวภาคเที่ยง

พรุ่งนี้อากาศกลับมาเย็นลง 1-3 องศาเซลเซียส

วันนี้พื้นที่ตอนบนของไทย จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ทุกภาคยังมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่พรุ่งนี้จนถึง 26 กุมภาพันธ์ ลมตะวันตกในระดับบนจากเมียนมา จะพัดนำอากาศเย็น มาปกคลุมตอนบนของไทยอีกครั้ง ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาฯ ทำให้อากาศเย็นต่อเนื่องในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ยังมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตกได้ 10% ของพื้นที่ คลื่นลมมีกำลังอ่อน อ่าวไทยและทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร