ห้องข่าวภาคเที่ยง

มาตรการคลายล็อก ตจว.จากโควิด-19

ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ยังคงอยู่ในโซนสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งบรรยากาศทั่วไปก็ยังคงเงียบเหงา แต่ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งสถานประกอบการแม้ว่าจะเปิดให้บริการตามปกติ ก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด

ส่วนโรงเรียนก็ยังคงปิดเรียนต่อไปเช่นกัน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูง ทางด้าน อบต.ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ก็ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งงดเก็บเงินขยะในส่วนของบ้านเรือนประชาชนทั่วไปและยกเว้นการเก็บเงินค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 หน่วย

ส่วนที่ตลาดกลางกุ้ง วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่รวมทั้งดูมาตรการป้องกันโรคและอาคารที่พักแรงงาน สถานที่ขึ้นลงสินค้า แผงค้าขาย ตามที่ผู้ประกอบนำเสนอมาว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หรือจะต้องปรับปรุงส่วนใดอีกบ้าง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าจะเปิดตลาดกลางกุ้ง ตามที่กำหนดในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ได้หรือไม่

ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เร่งสำรวจประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยให้แจ้งรายชื่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ โดยที่จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ประมาณเดือนมีนาคมนี้ จำนวน 104,000 โดส ซึ่งกลุ่มแรกที่จะฉีดน่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนทำงานหน้าด่าน เจ้าหน้าที่รัฐ และ อสม. ที่ทำงานในพื้นที่ จำนวนประมาณ 10,000 คน จากนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี

ขณะที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่พักอาศัยบริเวณคลังรถจักรยานชายแดนบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จำนวน 186 คน ซ้ำอีกครั้ง

หากไม่พบผู้ติดเชื้อหรือพบในจำนวนน้อยก็จะคลายล็อกได้หลังเที่ยงคืนนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ใกล้กลับสู่ภาวะปกติ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลง