ข่าวเด็ด 7 สี

แผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

ศบค. เห็นชอบแผนกระจายวัคซีน 200,000 โดสแรก โดยกระจายใน 13 จังหวัด อันดับ 1 ไปจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมไปถึงประชาชนทั่วไปและแรงงาน

อันดับ 2 เป็นกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี 66,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่จะได้ฉีดกันในล็อตแรกนี้ ยังมีจังหวัดปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, นครปฐม, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่