ห้องข่าวภาคเที่ยง

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนเราชนะ 6.5 แสนคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หลังจากเมื่อวานนี้มีการเปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติมเป็นกว่า 3,500 แห่ง พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละแห่งลดความแออัดลงไปได้เยอะมาก โดยตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงเมื่อวานนี้ มีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวแล้วกว่า 651,600 คน

ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วช่วงวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคมนี้ และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากนั้น จะทราบผลคัดกรองคุณสมบัติวันที่ 15 มีนาคม และได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 19 มีนาคม

ส่วนยอดการใช้จ่ายร่วมเราชนะ ล่าสุดทะลุ 3.8 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิกว่า 28 .1ล้านคน โดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านแห่ง ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการเรารักกัน สำหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ประกันสังคมมาตรา 33 ยอดเที่ยงคืนที่ผ่านมาอยู่ที่ 7,575,501คน