ห้องข่าวภาคเที่ยง

โครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 ได้ผู้เข้ารอบ 20 ทีมแล้ว

โครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 ได้ผู้เข้ารอบ 20 ทีมแล้ว จะพาไปดูตัวอย่างผลงานที่น้องๆ ส่งเข้ามาในรอบแรก