ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 23 ก.พ.64

ลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนของไทยยังมีกำลังอ่อน ทำให้แต่ละพื้นที่อุณหภูมิสูง แต่คาดว่าอีก 2 วัน อากาศจะกลับมาเย็นลงอีกครั้ง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้พื้นที่ตอนบนของไทย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ ลมตะวันตกในระดับบนจะพัดพาอากาศเย็นจากเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้อากาศเย็นลง 1-3 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส อ่าวไทย คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้เป็นสีส้มเกือบทุกพื้นที่ แต่วันนี้จากการตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง มีคุณภาพอากาศปานกลาง และก็มีสีเขียวอยู่บ้าง เช่น ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทปราการ ถือว่าคุณภาพอากาศดีเลย ส่วนที่ยังเกินมาตรฐานเป็นสีส้ม คือ ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 และที่ริมถนนสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม อยู่ในเกณฑ์ที่ฝุ่น PM2.5 เริ่มส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชน