ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย และญี่ปุ่น มีสัมพันธไมตรีที่พัฒนาเพิ่มพูนมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า สัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด