เช้าข่าว 7 สี

เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแบบ New Normal

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพื่อสาธิตการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาในรูปแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมแนะวิธีเลือกอาหาร ถวายแด่พระสงฆ์ หากเป็นอาหารสด ควรเลือกเมนูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เลือกข้าวกล้อง เพื่อสุขภาพ แต่ถ้าเป็นอาหารแห้ง ให้ดูบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่เป็นสนิม  มีเครื่องหมาย อย.กำกับ และตักบาตรในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป

ส่วนประชาชนที่มาทำบุญ หรือเวียนเทียน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าวัด หรือบริเวณโรงทาน และล้างมือให้สะอาดทั้งก่อน และหลังกินอาหาร ส่วนผู้ปรุงอาหาร ต้องทำให้สุก สะอาด ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง

ขณะที่สถานที่จัดกิจกรรม ควรเปิดโล่ง เพื่อระบายอากาศ พร้อมจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาทำบุญ พร้อมกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล แต่หากมีไข้ ไอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยง