เช้าข่าว 7 สี

ชมทุ่งดอกทานตะวันหน้าผาเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี

ในช่วงนี้ ที่บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักหิน หน้าผาเขาชีจรรย์ ในตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวหลายคน ต่างเดินทางมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ ที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง อย่างสวยงามเต็มท้องทุ่ง เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

โดยแปลงทุ่งดอกทานตะวัน ได้ปลูกอยู่ข้างพระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา"

มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ ที่เป็นพระพุทธรูป ประทับนั่งปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา สูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร เป็นแบบนูนต่ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมและเก็บภาพความงามของดอกทานตะวัน ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูง ที่มีพระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผา ที่ตัดกับท้องฟ้าสีคราม โดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เท่านั้น ก่อนที่ดอกทานตะวันจะร่วงโรย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง