เช้าข่าว 7 สี

งานประเพณีปอยต้นหอลมที่ จ.แม่ฮ่องสอน

ภาพการแสดงประกอบเสียงดนตรี ทั้งฉิ่งและฆ้องของสัตว์ป่าหิมพานต์ในสมัยพุทธกาล เรียกว่า "โต" ลักษณะลำตัวมีขนสีขาว หัวเป็นกวาง กำลังร่ายรำ บริเวณหน้าองค์พระธาตุ วัดทุ่งกองมู บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อต้อนรับการเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้า โดยมีชาวบ้านที่เป็นลูกหลานสืบเชื้อสายชาวไทใหญ่มาร่วมงานจำนวนมาก สำหรับงานประเพณีปอยต้นหอลม ถือเป็นประเพณีโบราณของชาวไทยใหญ่ หนึ่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีการเทศนาธรรมบนต้นหอลม และ พิธีทำบุญบูชาธาตุทั้ง 4

ปราชญ์ชาวบ้านอธิบายว่า ประเพณี "ปอยต้นหอลม" เป็นการทำบุญระหว่างเจ้าเมืองกับพสกนิกรในสมัยก่อน โดยมีการทำต้นหอลมแข่งกันว่า ใครจะมีบุญมากกว่ากัน ตำนานเล่าว่า มียาจกผัวเมีย ขอร่วมทำบุญ แต่ไม่มีปัจจัยนอกจากก้อนดินเหนียว จึงไม่มีใครให้ร่วมทำบุญด้วย เมื่อถึงวันงานจึงแอบยิงก้อนดินติดที่ต้นหอลมของเจ้าเมือง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนต้นหอลมเข้าวัดถวาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ยังมีศรัทธาผู้ร่วมทำบุญอีก เมื่อทหารไปดูนอกรั้ววัดก็พบ 2 ยาจก จึงพาเข้ามา ต้นหอลม จึงเคลื่อนเข้าวัดได้ พร้อมสอนว่า การทำบุญอยู่ที่ศรัทธา และความตั้งใจจริงของผู้ทำบุญ ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง หรือแข่งเอาชนะกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง