เช้าข่าว 7 สี

วิถีช่วงหน้าแล้งชุมชนดงมัน จ.ยโสธร ขุดแมงกินูนขายสร้างรายได้

พื้นที่บริเวณป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง ทุกๆ ปีชาวบ้านต่างพากันนำเสียมเข้าป่า เพื่อไปขุดหาแมงกินูน ที่ชอบขุดรู อาศัยอยู่ใต้ผิวดิน ที่เป็นดินร่วนปนทราย ในป่าชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นไม้ผลัดใบ และเริ่มจะผลิใบใหม่ จะมีแมงกินูนออกหากินชุกชุม โดยจะออกหากินใบไม้อ่อนในช่วงกลางคืน และกลางวันก็จะขุดรูอาศัยอยู่ใต้ผิวดิน

ชาวบ้านต่างพากันออกขุดหาแมงกินูน นำกลับไปปรุงเป็นอาหาร ที่สามารถนำไปทำได้หลากหลาย ทั้งคั่ว ทอดกรอบ ลาบ ก้อย หรือใส่แกงหน่อไม้ หรือนำไปขายเป็นรายได้ในช่วงนี้ ในแต่ละวันบางคนขุดได้ 600 -900 ตัวเลยทีเดียว โดยขายได้ราคา 100 ตัวต่อ 50 บาท ในช่วงนี้ที่มีแมงกินูนออกมามากทำให้ราคาซื้อขายลดลงกว่าช่วงแรกๆ ที่ได้ราคา ถึง 100 ตัวต่อ 70 บาท ถือว่าเป็นรายได้อีกทางของชาวบ้าน ในช่วงหน้าแล้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง