เช้าข่าว 7 สี

ชาวนา ต.อินทประมูล หันมาปลูกกระจับแทน ลงทุนหลักพันรายได้หลักหมื่น

พื้นที่นาข้าวกว่า 12 ไร่ ในหมู่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น นากระจับขนาดใหญ่ แทนการปลูกข้าว หลังชาวนาต้องประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ติดต่อกันมาหลายปี รวมทั้งปีนี้ ที่คาดว่าจะรุนแรงและยาวนาน ทำให้เกษตรกรหลายราย ต่างหาวิธีปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ "กระจับ" เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

นายเสนาะ ตรีเข้ม เล่าว่าที่นาของตนเองต้องประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมาหลายปี ตนเองและครอบครัวจึงเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกกระจับ ส่งขายแทน ด้วยการสูบน้ำเข้ามาไว้ในนา ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีน้ำ แล้วไปซื้อพันธุ์กระจับมาปลูก ด้วยเงินลงทุน 9,000 บาท แล้วปล่อยให้แตกยอดเองจนเต็มท้องนา เมื่อกระจับให้ผลผลิตแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ไร่ละประมาณ 1 ตัน ทำให้มีรายได้ในแต่ละรอบ 5,000 - 6,000 บาท ต่างจากข้าวที่เก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งได้ไร่ละไม่ถึงตัน และใช้เวลาปลูกนานหลายเดือน ทำให้การปลูกกระจับสร้างรายได้ให้มากกว่า และยังใช้น้ำในการปลูกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องสูบน้ำเข้านาบ่อยๆ เหมือนข้าว ทำให้ต้นทุนไม่สูง ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด แม้จะมีลูกค้ามารับซื้อน้อยลง ก็แก้ปัญหาด้วยการตั้งร้านจำหน่ายแบบต้มสุก บริเวณริมถนน สายโพธิ์ทอง-ไชโย สามารถขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง