7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ หลังจังหวัดไม่ต่อใบอนุญาตโรงแรม จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ประกอบการโรงแรมหาดเฉวง บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 52 แห่ง เตรียมยื่นเรื่องถึง ป.ป.ช. กรณีจังหวัดไม่ต่อใบอนุญาตโรงแรมให้ ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย พร้อมด้วยผู้ประกอบการโรงแรมหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย 52 แห่ง ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เหตุไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้ต้องกลายเป็นโรงแรมเถื่อน ไม่สามารถทำการตลาดด้านการท่องเที่ยว และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้

นายสิทธิพันธ์ ตรังคสมบัติ ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหาดเฉวง เปิดเผยว่า ปัญหาการต่อใบอนุญาตเกิดขึ้นมานานกว่า 5 ปีแล้ว ผู้ประกอบการต่างได้รับความเดือดร้อน และยังทำให้กลุ่มเอเจนซีและนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น ยิ่งในช่วงเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด นักท่องเที่ยวไม่มี ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาพัฒนาโรงแรม เหมือนยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์แย่ลง

ทางผู้ประกอบการจึงมีมติตรงกันว่า จะทำหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้ชี้มูลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนั้น แต่เหตุใดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงดำเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพียง 28 แห่ง จากทั้งหมด 94 แห่ง ทำให้ยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตอีก 52 แห่ง ในจำนวนนี้รวมถึงโรงแรมที่ไม่เคยมีใบอนุญาตด้วย 14 แห่ง จนกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความสงสัย จึงตัดสินใจเตรียมยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาต่อไป