ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ฯพณฯ นางเคร์สติ คัลยูไลด์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย กรุงทาลลินท์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด