7HD ร้อนออนไลน์

ด่วน! ธ.ออมสินสาขาหันคา จ.ชัยนาท พบ พนง. 2 คนติดโควิด สั่งปิดบริการชั่วคราวทันที 1 วัน

วันนี้ (25 ก.พ. 64) เพจเฟซบุ๊ก GSBSociety ของ ธนาคารออมสิน ได้ประกาศปิดให้บริการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว 1 วัน เนื่องจากพนักงานสาขาติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุข้อความดังนี้

ประกาศ

ปิดสาขาหันคา จ. ชัยนาท 1 วัน เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่ามีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งธนาคารได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว และได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของธนาคาร และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. แต่งตั้งพนักงานทำการแทนไปช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2564

3. พนักงานและลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าว ได้เข้ารับการตรวจเชื้อแล้ว ซึ่งผลออกมาเป็นลบ แต่ให้กักตัวและปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564

ธนาคารออมสิน มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ตลอดจนประชาชนเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีฉากกั้น การเว้นระยะห่าง และมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ธนาคารออมสิน