เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า...