สนามข่าว 7 สี

ระบบนิเวศฟื้นตัว ชิงเก็บก่อนเผา

สถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาในระลอกใหม่ ทำให้ประชาชนส่วนมากหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้ฟื้นตัว และอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟป่าตามมาได้

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้หลายพื้นที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ สถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ต้องถูกปิด หรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้อยู่ในช่วงเวลาฟื้นตัว และงอกงาม

ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กังวลว่า แมกไม้ต่าง ๆ ที่กลับมาสมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดให้การเผาไหม้ได้ ในช่วงอากาศร้อนและแล้ง หรือมีลมพัดแรง จึงเตรียมมาตรการบริหารจัดการ ด้วยโครงการ "ชิงเก็บ ลดเผา" เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดการเผาไหม้ จนลุกลามเป็นไฟป่า และสร้างมลพิษ PM2.5

โดยมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ทางภาครัฐจะอาศัยความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยกันเก็บไม้ หรือวัชพืชที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง และนำมาสร้างมูลค่าตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ และลดปริมาณการเผา ที่จะก่อให้เกิดมลพิษลงได้