ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันนี้ (26 ก.พ.) ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 45 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ลดลงเรื่อยๆ แล้วผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 45 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 37 คน และติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 คน รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ 21,572 คน วันนี้รักษาหายเพิ่มขึ้น 218 คน และรวมหายป่วยแล้ว 20,775 คน คิดเป็นจำนวนผู้ที่รักษาหาย 96.31 % ของผู้ป่วยโควิด-19 และขณะนี้ ยังมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 774 คน