ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เปิดแน่ 1 มีนาคมนี้

บรรยากาศที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้ค้าได้จัดระเบียบแผงขาย และเก็บกวาดทำความสะอาดตามแผนที่ได้ยื่นให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะมีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย และยังเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเปิดค้าขายตามปกติอีกครั้ง

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดกลางกุ้ง ภาพรวมถือได้ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ได้ดีขึ้นมาก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ห้ามซื้อ – ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดกลางกุ้งตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กลับมาเปิดการค้าขายได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม นี้

ขณะที่เจ้าของแพกุ้ง ก็การันตีด้านสุขอนามัย โดยทุกขั้นตอนจะมีการตรวจคัดกรองทั้งกลุ่มผู้ค้าเอง และสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคกลับมามั่นใจอีกครั้ง โดยหลังจากนี้ ยังคงมีมาตรการที่เข้มงวดในทุกๆ ด้าน ป้องกันไม่ให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาดได้อีก

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 10 แห่งนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาเห็นชอบว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นั้น จึงสมควรที่จะคืนพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่รองรับผู้ติดเชื้อได้ 700 คน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี่ รองรับผู้ติดเชื้อได้ 240 คน ให้กับภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

ส่วนศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 และศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ และจะคืนพื้นที่ให้กับองค์กรทั้ง 2 แห่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมหารือร่วมกันและเห็นว่า อยากจะให้มีการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ต้องส่งเรื่องไปให้ทางส่วนกลางช่วยพิจารณาลดระดับความรุนแรงของจังหวัดสมุทรสาคร ลงมา เพื่อจะนำไปสู่การผ่อนปรนในมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมได้