ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตลาดพรพัฒน์, ตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดค่ำนี้ (26 ก.พ.)

หลังจากมีประกาศจากจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้เปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ แต่ให้จำหน่ายสินค้าแบบแผงเว้นแผง รวมพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่ตลาด ส่วนอาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต – ปทุมธานี 17, 19 และ 29 เปิดได้ตามปกติเช่นกัน

กลุ่มผู้ค้าได้ทยอยกันทำความสะอาดปรับปรุงร้านค้าของตัวเอง เพื่อรองรับการเปิดตลาดในเวลา 19.00 น. วันนี้ และกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครรู้จะได้รับการฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่ เนื่องจากยังไม่มีการประชาสัมพันธ์จากสาธารณสุขจังหวัด

จากข้อมูลค้นหาเชิงรุกตลาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 -24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่ามีการตรวจสอบตลาด 11 แห่ง ได้แก่ ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ ตลาดชาญนคร ขส.มก.รังสิต ตลาดเจริญสุข ตลาดฉัตรชัย ตลาดรังสิต ตลาดสะพานแพง และอื่นๆ โดยจำนวนผู้ที่ตรวจหาเชื้อเกือบ 20,000 คน พบเชื้อ 498 ราย คิดเป็น 2.58 %