เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กรมวิทย์ฯ ตรวจวัคซีนซิโนแวค ใช้ได้ปลอดภัย

นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ทันทีที่วัคซีน ทั้ง 2 ตัว ส่งมาถึงกรมวิทย์ฯ ทางสถาบันชีววัตถุได้เตรียมพร้อมทั้งคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่ไว้ตามระบบคุณภาพของการรับวัคซีน เพื่อทดสอบทางห้องปฏิบัติการทันที

โดยกำหนดดำเนินการออกผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 3 วัน ซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ในเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของวัคซีน ตามรายการข้อกำหนดเฉพาะของวัคซีนสำเร็จรูป เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ ซึ่งผลวิเคราะห์วัคซีนผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบ

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรองการผลิตวัคซีน Sinovac รุ่นที่ส่งให้ประเทศไทย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำวัคซีนไปใช้ได้ทันตามความต้องการของประชาชน