ข่าวภาคค่ำ

วัคซีนโควิด-19 พร้อมส่งไปรพ.เป้าหมายใน 24 ชม.

วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ล็อตแรก ผ่านการตรวจรับรองรุ่นการผลิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ขั้นตอนจากนี้องค์การเภสัชกรรม เตรียมพร้อมจัดส่งไปยังโรงพยาบาลเป้าหมาย ภายใน 24 ชั่วโมง 

สถาบันชีววัตถุ ได้ตรวจสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ที่ส่งตัวอย่างมาให้ห้องปฏิบัติการ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เสร็จสิ้นแล้ว

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการตรวจวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง มีคุณสมบัติตามรายการข้อกำหนดเฉพาะ ได้คุณภาพ และความปลอดภัย ให้ผ่านการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน ใน Lot Release สามารถนำวัคซีนโควิด-19 ล็อตนี้ ไปฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้

สำหรับแผนการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จากคลังสินค้า DKSH ในระยะที่ 1 องค์การเภสัชกรรม และบริษัท DKSH จะร่วมมือกันจัดส่งวัคซีนไปโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมาย 13 จังหวัดแรก

โดยนายวรพงษ์ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์กระจายสินค้าประจำหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช ระบุว่า พรุ่งนี้จะเริ่มทยอยจัดส่งล็อตแรก ใน 3-4 จังหวัด ไปสมุทรสาคร นนทบุรี และชลบุรีก่อน ส่วนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ จะจัดส่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

การขนส่ง จะดำเนินการด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ในการจัดส่งวัคซีนไปถึงโรงพยาบาล

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ลดลงเรื่อย ๆ ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 45 คน รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ 21,572 คน รักษาหายแล้ว 20,775 คน คิดเป็น 96.31% ของผู้ป่วยโควิด-19 และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 774 คน

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งขึ้นเป็นกว่า 113.5 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 2.5 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 29 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย ขณะที่บราซิล มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 250,000 คน