ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 26 ก.พ.64

ไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้คลื่นลมทะเลมีกำลังอ่อน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า เพราะมีลมด้านตะวันตกพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมียนมา เข้ามาปกคลุม ส่วนภาคใต้ คลื่นลมมีกำลังอ่อน เพราะลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนั่นเองค่ะ

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 6-15 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน มีอากาศเย็นตอนเช้า ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 11-15 องศาเซลเซียส กลางวันอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก กลางวันร้อนและมีฟ้าหลัว อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ทะเลอันดามันและอ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ร้อนสุด 36-37 องศาเซลเซียส