7HD ร้อนออนไลน์

วัคซีนโควิดล็อตแรก ส่งถึงโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว

เมื่อเวลา 10.09 น. วันนี้ (27 ก.พ. 64) รถตู้เก็บความเย็นของบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ได้นำวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก ยี่ห้อ SINOVAC จำนวน 20,040 โดส มาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร  หลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะนำวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ที่คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อตรวจนับแล้วรีบนำเข้าตู้แช่เย็นในอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส และมีการรายงานอุณหภูมิผ่านระบบออนไลน์ทุก 20 นาที สำหรับในส่วนที่เหลือจะทยอยตามมาในล็อตต่อไป จนครบตามจำนวนที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับมอบทั้งหมดประมาณ 25,000 โดส

นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดลำดับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มจากบุคลากรและผู้นำระดับจังหวัด ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเสี่ยงจำนวน 159 คน จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป จะทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระบบสาธารณสุข คาดว่าจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปในเดือนพฤษภาคม

นายแพทย์ธนพัฒน์ กล่าวยืนยันด้วยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นกระบวนการในการป้องกันโควิด-19 ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับขั้นตอนที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้