7HD ร้อนออนไลน์

ดีเดย์พรุ่งนี้ รพ.สมุทรสาครพร้อมฉีดวัคซีนโควิดนำร่องกลุ่มแรก

วันนี้ (27 ก.พ. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ได้มีการจัดส่งวัคซีนล็อตแรก 20,040 โดส ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วในวันนี้ ก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงรวมจำนวน 159 คน ในวันพรุ่งนี้ (28 ก.พ. 64) ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกด้วย

ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 159 คน ตามข้อปฏิบัติ 8 ขั้นตอนคือ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับบัตรคิว ล้างมือ เข้าห้องรับรองนั่งดูวีดีโอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริการฉีดวัคซีน  2. ลงทะเบียน 3. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 4. ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบความยินยอมการรับวัคซีน 5. ฉีดวัคซีนโควิด-19 6. บันทึกข้อมูล/รับใบนัด 7. พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกนไลน์ “หมอพร้อม” 8. วัดความดันโลหิต (อีกรอบ) พร้อมตรวจสอบใบนัด

สำหรับชุดแรกที่จะนำร่องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ประกอบไปด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 2 ท่าน, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายก อบต. ท่าทราย (ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง), ปลัดจังหวัด, ผอ. รพ. สมุทรสาคร, รองฯ ฝ่ายทหาร, ผู้บังคับการตำรวจฯ, หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายอำเภอเมือง, สาธารณสุขอำเภอเมือง, ประธาน อสม., สภาอุตสาหกรรม, สภาหอการค้า, ตัวแทนผู้มีโรคประจำตัว, ตัวแทนแรงงานในพื้นที่เสี่ยง , ตัวแทนผู้ประกอบการ, ตัวแทนแม่ค้าตลาด, ตัวแทนเจ้าของหอพัก, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข (สสจ./สสอ./รพ.สต. 20 คน และรพ. สมุทรสาคร จำนวน 20 คน), อสม. 20 คน, เจ้าหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ด่านหน้า ฝ่ายปกครอง/ทหาร/ตำรวจ 20 คน, คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 20 คน, ผู้มีโรคประจำตัว 20 คน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20 คน