ข่าวภาคค่ำ

เตือนงดทำนาปรังต่อเนื่อง หวั่นข้าวยืนต้นตาย

กรมชลประทาน เตือนเกษตรกรงดทำนาปรังต่อเนื่อง หลังพบเกษตรกรปลูกเกินแผนกำหนดเกือบ 3 ล้านไร่ เตือนน้ำต้นทุนมีจำกัด เสี่ยงข้าวยืนต้นตาย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า มีความเป็นห่วงเกษตรกรที่มีการทำนาในช่วงฤดูแล้ง หลังพบว่าล่าสุดมีการทำนาปรังทั่วประเทศเกินแผนที่กำหนดไว้เกือบ 3 ล้านไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีการทำนาเกินแผนแล้วกว่า 2.8 ล้านไร่

ทั้งนี้ย้ำว่า กรมชลประทานไม่มีน้ำต้นทุนที่จะสนับสนุนการทำนา เกษตรกรต้องใช้น้ำในแหล่งน้ำของตัวเองและแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด และการทำนาเกินแผนที่กำหนดไว้นี้ อาจส่งผลให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรใน 45 จังหวัดเสียหายได้ มีความเสี่ยงว่าพื้นที่ทำนากว่า 3.6 ล้านไร่ อาจได้รับผลกระทบหนักถึงขั้นข้าวยืนต้นตาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงขอให้เกษตรกรงดทำนาปรังต่อเนื่อง และแนะนำว่าควรใช้วิธีทำนาแบบประณีต (ไม่สูบน้ำเข้าไปเก็บในนาเกินความจำเป็น ทำนาใช้น้ำแบบประหยัด) เพื่อให้มีน้ำเหลือพอใช้จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยขณะนี้ทั่วประเทศเหลือน้ำใช้การได้อยู่เพียงประมาณ 14,900 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 31% ของปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งหมดเท่านั้น