รอบรั้วรอบโลก

ชาวอินเดียนับล้านคนร่วมพิธีวันสุดท้าย เทศกาลกุมภะเมลา

ชาวอินเดียหลายล้านคนเข้าร่วมพิธีในวันสุดท้ายของเทศกาลกุมภะเมลา เทศกาลประจำปีสำคัญของชาวฮินดู ด้วยการลงอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์

วานนี้ ชาวอินเดียหลายล้านคนเข้าร่วมพิธีในวันสุดท้ายของเทศกาลกุมภะเมลา ในเมืองประยาคราช รัฐอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย ที่จัดขึ้นยาวนานถึง 45 วัน ซึ่งถือเป็นเทศกาลประจำปีสำคัญของชาวฮินดู โดยประชาชนต่างพากันลงไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณที่เรียกว่า จุฬาตรีคูณ หรือ สังคัม ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดรวมของแม่น้ำ 3 สาย คือแม่น้ำคงคา, ยมุนา และสรัสวดี โดยในทางกายภาพมีเพียงแม่น้ำคงคา และยมุนา เท่านั้น เนื่องจากแม่น้ำสรัสวดีเป็นแม่น้ำในตำนาน ไม่พบเห็นในปัจจุบัน ขณะที่ชาวฮินดูเชื่อว่า หากลงอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลกุมภะเมลา จะเป็นการล้างบาปให้หมดสิ้นไป