อาทิตย์ติดข่าว

บัวบูชา พาเที่ยว : สำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา

ยังอยู่ในช่วงวันพระใหญ่ มาฆบูชา บัวบูชา พาเที่ยว จะพาไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมชมความสวยงาม ของ "สำเภาเจดีย์" แห่งเดียวในไทยที่ วัดยานนาวา ไปชม