เช้านี้ที่หมอชิต

ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก จ.สมุทรสาคร ให้บุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน 159 คน

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) เป็นวันแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 159 คน

หลังจากจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบวัคซีนซิโนแวค จากกระทรวงสาธารณสุข ล็อตแรก 20,040 โดส โดยเมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) เป็นวันแรกที่มีการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปให้กำลังใจ หลังจากประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก

สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร คือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามด้วยปลัดจังหวัดฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการคุมโควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนพื้นที่ และยืนยันถึงความปลอดภัยของวัคซีน

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุดในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 16,358 คน เป็นคนไทย 2,097 คน แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 13,402 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรรอบแรก จำนวน 70,000 โดส จะฉีดในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35,000 คน คนละ 2 เข็ม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 8,000 โดส, เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส, ผู้มีโรคประจำตัว 46,000 โดส และประชาชนทั่วไป แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 10,000 โดส คาดว่าระยะเวลาในการฉีดประมาณ 1 เดือน

ส่วนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ (1 มี.ค.) เป็นต้นไป ได้เตรียมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คนต่อวัน ที่โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก่อนที่จะขยายไปในโรงพยาบาลอีก 10 แห่ง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน