7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรการแพทย์กลุ่มเสี่ยงวันนี้

วันนี้ (1 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลลากรทางการแพทย์จำนวน 300 คน โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัคซีนโควิดเข็มแรก ฉีดให้กับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทาวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เข็มที่ 2 ฉีดให้กับ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข็มที่ 3 ฉีดให้กับนายวัระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเข็มที่ 4 ดให้กับ นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ส่วนนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมให้กำลังใจผู้ที่มารอฉีดวัคซีน ในกิจกรรมวัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย คืนรอยยิ้มเชียงใหม่ แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ เนื่องจากนายเจริญฤทธิ์ มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนของซิโนแวคได้

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 13 จังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในล็อตแรก โดยวันนี้ได้รับวัคซีนจำนวน 3,500 โดส ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้า จำนวน 1,450 โดส ที่เหลืออีก 300 คน จะฉีดให้กับข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีการพบปะเสี่ยงสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก รวมทั้ง อสม. อีกส่วนหนึ่ง โดยตามแผนเชียงใหม่จะได้รับจะได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 83,500 โดส โดยเดือน มี.ค. 2564 ได้รับ 3,500 โดส เดือน เม.ย. 2564 ได้รับ 32,000 โดส และเดือน พ.ค. 2564 ได้รับวัคซีนอีก 48,000 โดส ซึ่งจะกระจายฉีดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อไป