เจาะประเด็นข่าวค่ำ

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกหลายพื้นที่

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ดอกเตอร์สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ล็อตแรกจังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 4,700 โดส โดยนายแพทย์อภิรัต เป็นคนแรกที่รับวัคซีนโควิด-19 หลังจากนี้จะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกอำเภอ จำนวน 2,350 คน ขณะที่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 50,000 โดส จากนั้นเดือนพฤษภาคมจะได้รับเพิ่มอีก 100,000 โดส เพื่อฉีดให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อไป

ขณะที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับวัคซีนของ Sinovac นำร่อง จำนวน 4,000 โดส โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,500 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงอีก 500 คน โดยจังหวัดภูเก็ตจะได้รับวัคซีนทั้งหมด จำนวน 68,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยวัคซีนล็อตแรกจะจัดสรรให้กับโรงพยาบาลของรัฐได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 900 โดส โรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก และโรงพยาบาลมิสชัน รวม  600 โดส

ขณะที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายแพทย์วิฑูรย์ กมลเดชเดชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะสมุย  เข้าตรวจรับวัคซีน โควิด-19 จำนวน 2,500 โดส โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกช่วง 13.30 น.วันนี้ (1 มี.ค.) ส่วนวันพรุ่งนี้ (2 มี.ค.) จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนที่ต้องอยู่ในจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาะสมุย , กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ประชาชน และ อสม. และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันนี้ (1 มี.ค.) ได้มีการนำร่องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และตัวแทนจากส่วนราชการ และ อสม. ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จำนวน 300 คน  และจะมีการจัดส่งวัคซีนไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีก 1,450 คน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นผู้รับวัคซีนเป็นคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตามด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ (1 มี.ค.) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนจำนวน 3,500 โดส จากนั้นในเดือนเมษายน จะได้รับอีก 32,000 โดส และ เดือนพฤษภาคมเพิ่มอีก 48,000โดส นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก การฉีดวัคซีนจึงเป็นความหวังที่จะสร้างความมั่นใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว