ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก และความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง

ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิการปฏิบัติการฝนหลวง ไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2564 และตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 8 หน่วย 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองในอากาศ เติมน้ำในเขื่อน และบรรเทายับยั้งพายุลูกเห็บ โดยพื้นที่ภาคตะวันออก จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ ใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CARAVAN 3 ลำ บินปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า เติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยอง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง และปรับเป็นฐานเติมสารฝนหลวง ที่สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติการฝนหลวง 6 วัน 37 เที่ยวบิน มีฝนตก 10 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 9.020 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ 6 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้ 8.020 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาเป็นรันเวย์ราดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ปัจจุบัน การดำเนินงานในระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ในระยะที่ 2 จะทาสี ตีเส้นจราจรและงานระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยจะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสนามบินอยู่ด้านต้นลม ในฤดูแล้งของช่วงเวลาดังกล่าว สามารถบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด