เช้านี้ที่หมอชิต

4 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของไทย เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - 4 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง และประชาชนตามลำดับ

เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.) ที่จังหวัดชลบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันแรก

จังหวัดชลบุรี ได้รับวัคซีนล็อตแรก จำนวน 4,700 โดส โดยมีนายแพทย์อภิรัต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นคนแรกที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ขณะที่ช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ จะได้รับวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 50,000 โดส จากนั้นเดือนพฤษภาคมจะได้รับเพิ่มอีก 100,000 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อไป

ขณะที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4,000 โดส ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะได้รับวัคซีนทั้งหมด จำนวน 68,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยวัคซีนล็อตแรกจะจัดสรรให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยเริ่มฉีดเข็มแรกแล้วเมื่อวานนี้ (1 มี.ค.) และฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 50 คน โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

ขณะที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.) นายแพทย์วิฑูรย์ กมลเดชเดชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะสมุย เข้าตรวจรับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,500 โดส โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นเข็มแรก ตามด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยในวันนี้ (2 มี.ค.) จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนที่ต้องอยู่ในจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาะสมุย, กลุ่มท่องเที่ยวและบริการประชาชน และ อสม. และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ อีกจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้นำร่องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และตัวแทนจากส่วนราชการ และ อสม. ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จำนวน 300 คน และจะมีการจัดส่งวัคซีนไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีก 1,450 คน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นผู้รับวัคซีนเป็นคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตามด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยในล็อตแรก จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนจำนวน 3,500 โดส จากนั้นในเดือนเมษายน จะได้รับอีก 32,000 โดส และเดือนพฤษภาคมเพิ่มอีก 48,000 โดส

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนเป็นความหวังที่จะสร้างความมั่นใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว