เช้านี้ที่หมอชิต

สีสันฟ้อนรำสวยงามรณรงค์งดเผาตอซังข้าว จ.มหาสารคาม

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปกันที่แปลงนาบ้านหนองกุงสว่าง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งที่นี่มีการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว หรือตอซังพืช ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยให้ใช้วิธีปลูกพืชปุ๋ยสดหรือปอเทืองทดแทน เพื่อลดมลพิษ และฝุ่นควันทางอากาศ

งานนี้นายอำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมหว่านปุ๋ยพืชสดหรือปอเทืองและสาธิตวิธีไถกลบตอซังข้าวที่ถูกต้อง

และภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ แล้ว มีการแสดงฟ้อนรำสวยงามบนเวที เพื่อสร้างความ สนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้มาร่วมงาน