7 สีช่วยชาวบ้าน

ป.ป.ช.ตรวจโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิดกลาง จ.ตรัง

ป.ป.ช.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิดกลาง อำเภอย่านตาขาว พบข้อบกพร่องหลายอย่าง

โครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิดกลางบ้านนานิน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 หรือเมื่อกว่า 11 ปีก่อน แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเข้าปฏิบัติศาสนกิจได้ ทั้ง ๆ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบจ.ตรัง ไปแล้วกว่า 32 ล้านบาท

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการชำรุดของระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน ขณะที่ห้องชำระร่างกายก่อนละหมาดทรุดโทรม การออกแบบก่อสร้างส่วนต่าง ๆ สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็น นอกจากนี้ ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างของหลายอย่างแต่กลับทิ้งขว้าง อาทิ ซื้อแอร์เคลื่อนที่ 14 ตัว แต่ไม่ใช้งาน

ชี้ชัดว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง จึงส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาต่อไป