7 สีช่วยชาวบ้าน

แจ้งความดำเนินคดีผู้ถมดิน รุกล้ำคลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พากลุ่มชาวบ้านเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถมดินรุกล้ำคลองเปรมประชากร เพื่อก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี เกรงเป็นการขัดขวางทางน้ำ ก่อให้เกิดอุทกภัยในอนาคต

ตลิ่งริมคลองเปรมประชากร ช่วงพื้นที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี มีสภาพตื้นเขินและแคบลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีการนำดินมาถมรุกล้ำลำน้ำ จากเดิมคลองกว้างประมาณ 50 เมตร เหลือเพียง 20 เมตร เท่านั้น

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุ การรุกล้ำคลองเปรมประชากร ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เรือสัญจรผ่านได้ตามปกติ เป็นการขัดขวางการระบายของน้ำ นอกจากนี้ ยังมีเศษดินจากรถบรรทุกร่วงหล่นบนถนน ซึ่งล้วนก่อให้เกิดอุทกภัยในอนาคต จึงรวบรวมหลักฐานพร้อมคำให้การของบุคคล มาแจ้งความกับตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ให้ดำเนินคดีกับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง และผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้กระทำการดังกล่าว มีความผิดฐานเจตนาบุกรุกเข้ายึดถือครอบครองที่ชายตลิ่งริมคลอง อันเป็นที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ด้วยการถมดินรุกล้ำลงไปในคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามมติคณะรัฐมนตรี