7 สีช่วยชาวบ้าน

วอนเห็นใจ ผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย จ.กระบี่

เรื่องทุกข์ใจของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ที่จังหวัดกระบี่ ระบุนับแต่มีการเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ส่งผลให้ขาดรายได้

ผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเกือบ 20 คน ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่ รวมตัวร้องทุกข์กับทีม 7 สีช่วยชาวบ้าน ว่าพวกเขากำลังเดือดร้อน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งมาจากขยะที่ใช้เก็บขายลดปริมาณลง นับแต่เทศบาลเมืองกระบี่เปิดให้เอกชนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง เริ่มเดินเครื่องจักรเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

พวกเขายอมรับ ขยะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพชุมชน และสร้างมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม แต่เทศบาลเมืองกระบี่เคยรับปากว่าจะแบ่งขยะส่วนหนึ่งมาเทให้เพื่อคัดแยก จึงอยากวอนขอความเห็นใจ