เจาะประเด็นข่าว 7HD

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 15 คน ใน อ.แม่สอด เป็นแรงงานชาวเมียนมา-คนไทยลักลอบเข้าเมือง

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน หลังนายจ้างนำตัว มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแม่สอด ก่อนตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน

หลังจากนั้นทีมสอบสวนโรค ตรวจสอบจนพบผู้ติดเชื้อเป็นเจ้าของร้าน และลูกจ้างอีก 5 คน ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด และตรวจสอบพบผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่ทำงานร้านถ่ายเอกสารอีก 4 คน รวมทั้งหมด 11 คน

นอกจากนี้ด่านความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน บนถนนสายแม่สอด-ตาก เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวคนไทย 4 คน ที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมย จากฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมา ขณะนั่งรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่ชั้นใน จากการตรวจคัดกรองพบติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ ทั้งหมดถูกส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลแม่สอด