ข่าวโควิด19

สธ.เตรียมรับรองวัคซีนพาสปอร์ต ให้ผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงกรณีการออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ต เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้วางระบบการออกใบรับรอง ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนด 2 เข็ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บางประเทศอาจมีข้อกำหนดให้ยื่นหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศแทนการกักตัว

ส่วนกรณีชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย การใช้วัคซีนพาสปอร์ตอาจต้องยึดกติกาภาพรวม โดยหน่วยงานที่ดูแลวัคซีนพาสปอร์ต คือ องค์การอนามัยโลก ขณะนี้กำลังพิจารณาถึงประเด็นนี้ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันทั่วโลก

แต่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องนี้ อาจจะใช้การเจรจาระหว่างประเทศ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศปลายทางด้วย โดยวันที่ 8 มีนาคมนี้ ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการออกใบรับรองของประเทศไทย

ขณะที่ภาพรวมการกระจายวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 116,520 โดส ในพื้นที่ 13 จังหวัด มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 3,021 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางแพทย์, สาธารณสุข, อสม. 2,781 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 133 คน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 21 คน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 86 คน

พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 5 คน มีบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน 4 คน และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 1 คน