เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ต ให้ผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

เช้านี้ที่หมอชิต - อธิบกรมควบคุมโรค เผยอยู่ระหว่างรอข้อกำหนดจากองค์การอนามัยโลก เพื่อเตรียมแผนออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ต ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ตว่า เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข ได้วางระบบการออกใบรับรอง ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนด 2 เข็ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บางประเทศอาจมีข้อกำหนดให้ยื่นหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศแทนการกักตัว

ส่วนกรณีชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย การใช้วัคซีนพาสปอร์ตอาจต้องยึดกติกาภาพรวม โดยหน่วยงานที่ดูแลวัคซีนพาสปอร์ต คือ องค์การอนามัยโลก ขณะนี้กำลังพิจารณาถึงประเด็นนี้ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันทั่วโลก แต่ระหว่างรอความชัดเจน อาจจะใช้การเจรจาระหว่างประเทศ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศปลายทางด้วย โดยวันที่ 8 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการออกใบรับรองของประเทศไทย

ขณะที่ภาพรวมการกระจายวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 116,520 โดส ในพื้นที่ 13 จังหวัด มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 3,021 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางแพทย์, สาธารณสุข, อสม. 2,781 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 133 คน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 21 คน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 86 คน

พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 5 คน มีบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน 4 คน และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 1 คน