7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียกร้องให้เร่งซ่อมแซมถนนทรุดลึกกว่า 3 เมตร จ.ฉะเชิงเทรา

ปัญหาถนนทรุดจากภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อย่างถนนเลียบคลอง 19 ที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนทรุดลึกกว่า 3 เมตร ชาวบ้านใช้เส้นทางไม่ได้ ร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งซ่อมแซม

ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้องเรียนว่า ถนนทางเข้าหมู่บ้านหมอนทอง ซอย 6 สุเหร่าหัวไผ่ ซึ่งเป็นถนนเลียบคลอง 19 เกิดปัญหาทรุดตัวลึกประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 65 เมตร ทำให้เดินทางลำบาก และเสี่ยงอันตราย ยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่าย จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซม เพราะหากปล่อยไว้ชาวบ้านจะขาดรายได้ และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้เส้นทางด้วย

นายจำเริญ จันทน์เทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง เปิดเผยว่า ถนนสายนี้เริ่มทรุดตัวตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็ทรุดมาเรื่อย ๆ รวม 3 จุด แต่จุดนี้ถือว่าเสียหายมากที่สุด คาดว่าสาเหตุมาจากภัยแล้งในพื้นที่ เพราะเป็นเส้นทางเลียบคลอง เมื่อน้ำในคลองแห้งขอด ตลิ่งริมคลองจึงทรุดตัว

เบื้องต้น ทาง อบต.หมอนทอง ได้นำป้ายแจ้งเตือนมาติดตั้ง พร้อมห้ามใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะรถบรรทุกห้ามใช้เส้นทางเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้ถนนทรุดตัวเพิ่มอีก ส่วนการซ่อมแซมนั้น ทาง อบต.หมอนทอง ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน และหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังการทรุดตัวของถนนเพิ่มเติมด้วย