7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : โรคหูดับเฉียบพลัน ภัยใกล้ตัวเสี่ยงหูหนวก

วันนี้เป็นวันการได้ยินโลก จะพาไปทำความรู้จักกับภัยเงียบใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการได้ยิน คือ โรคหูดับเฉียบพลัน ที่อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรจนถึงขั้นหูหนวก ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาช้าเกินไป ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก หนึ่งในโรคที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับการได้ยิน คือ โรคหูดับเฉียบพลัน คือการที่ประสาทหูเกิดการเสื่อมทันทีทันใด หรือภายในระยะเวลาสั้น ๆ ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจรู้สึกได้ยินน้อยลงเล็กน้อย หรืออาจจะรู้สึกสูญเสียการได้ยินมาก การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงเสียดังกล่าว อาจเป็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรจนถึงขั้นหูหนวก ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาช้าเกินไป

โรคหูดับเฉียบพลัน ร้อยละ 85-90 เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุ มีเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้น ที่ทราบสาเหตุ เช่น ผู้ได้ยินเสียงดังทำให้หูอื้อจนทำให้หูดับชั่วขณะ หรือรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาแอสไพริน, ยาขับปัสสาวะ แล้วหูอื้อ เมื่อยาดังกล่าวหมดฤทธิ์อาการหูอื้อจะหายไป หรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิด การรั่วของน้ำในหูชั้นในเข้าไปในหูชั้นกลาง การติดเชื้อของหูชั้นใน และโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

การรักษาส่วนใหญ่มักรักษาด้วยการให้ยา และให้ผู้ป่วยตรวจวัดระดับการได้ยินเป็นระยะเพื่อประเมินผลการรักษา นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรป้องกันไม่ให้ประสาทหูเสื่อมมากขึ้น เช่น หลีกเลี่ยงเสียงดัง เลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหู เลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้กระทบกระเทือนบริเวณหู เลี่ยงการติดเชื้อของหู หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ลดอาหารเค็ม หรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาท ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด วิตกกังวล นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหูดับเฉียบพลันได้