ห้องข่าวภาคเที่ยง

8 มี.ค.นี้ หารือพาสปอร์ตโควิด-19

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จะได้รับเอกสารรับรองประวัติการฉีดวัคซีน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จนครบแล้ว

ซึ่งในวันที่ 8 มีนาคมนี้ จะมีการนำเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณา ซึ่งข้อดีของการถือเอกสารวัคซีนพาสปอร์ต จะเอื้อประโยชน์ต่อการเดินทาง สร้างความมั่นใจในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้ ทางองค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างพิจารณาและจะประชุมในสัปดาห์นี้ ว่า กรณีหากมีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศแล้ว จะทำอย่างไรให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกัน ต้องรอความชัดเจน

ส่วนประเด็นที่ว่า หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว จะมีผลกับการลดจำนวนวันกักตัวหรือไม่ เรื่องนี้ ก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 8 มีนาคมนี้เช่นกัน