ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครบทุกคน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน และหลังจากนี้ผู้มีรายได้น้อย จะมีสมุดพกครอบครัว บรรจุแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากลุ่มเปราะบางต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และมีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง ซึ่งก่อนหน้านี้มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19