ห้องข่าวภาคเที่ยง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีน

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : ติดตามการประชุม ศบค.ถึงรายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไร เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนไปแล้วในกลุ่มแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสโรค และการเตรียมความพร้อมกรณีการออกวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) จะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเวลานี้...