7HDร้อนออนไลน์

ปิดตึกอุบัติเหตุ รพ.แม่สอด คนไข้ลอบข้ามจากเมียนมาปกปิดข้อมูล

วันนี้ ( 3 มี.ค.64 ) ภายหลังโรงพยาบาลแม่สอด ประเดิมฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ ( 2 มี.ค.64 ) และจะทยอยฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ครบทั้ง 1,200 คน รวมถึงฉีดให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติการส่วนหน้าอีก 1,000 คน

ขณะที่การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น โดย นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด มีคำสั่งปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเป็นหอผู้ป่วย ตั้งแต่ชั้นที่ 3-7 มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 3-6 มี.ค.64 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หลังตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน

สำหรับผู้ป่วยรายแรก เป็นหญิงชาวเมียนมาตกเลือดเข้ารักษาและผ่าตัด ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ส่วนอีกรายเป็นชาวเมียนมาเช่นกัน โดยลักลอบข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมา และเข้ารักษาอาการป่วยในโรงพยาบาล แต่ปกปิดข้อมูลว่าอาศัยอยู่ใน อ.แม่สอด ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องสั่งปิดอาคารชั่วคราว รวมทั้งนำตัวแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดังกล่าว เข้าคัดกรองหาเชื้อโควิด ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเข้ากักกันตัว เร่งด่วน จำนวน 51 คน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนโรค ในบ้านของผู้ป่วยเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อนำตัวเข้าตรวจคัดกรอง

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ยังดำเนินการไปตามปกติ เพราะอยู่คนละส่วนกับบริเวณที่ถูกสั่งปิด