เช้านี้ที่หมอชิต

ไม่มีสมาร์ตโฟน - ผู้ป่วยติดเตียง ตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ได้แล้ว

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้งผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะ สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่า กลุ่มนี้มีผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว 500,000 คน ขณะที่ยอดรวมทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิรวมแล้วกว่า 30.5 ล้านคน 

นับตั้งแต่การลงทะเบียนเโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน กลุ่มนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ "เราชนะ.com" ได้แล้ว โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม จากนั้นทุก ๆ วันศุกร์ เงินจะเข้าสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ผ่านร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และสละสิทธิด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ตโฟน และมาลงทะเบียนใหม่ ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น ๆ หรือตามสถานที่ที่ทางจังหวัดจัดให้ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ และจะมีการโอนเงินให้ในวันที่ 12 มีนาคม

ขณะที่ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 3 มีนาคม กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 500,000 คน ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา กว่า 33,561 ล้านบาท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิแล้ว มีอยู่กว่า 16.3 ล้านคน มีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา กว่า 37,162 ล้านบาท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รวมทั้งสิ้น 30.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70,724 ล้านบาท จังหวัดที่มีผู้ใช้วงเงินสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่