7HDร้อนออนไลน์

กลุ่มนวดแผนไทย ฟิตเนส สปา ในสมุทรสาคร วอนคลายล็อกเปิดบริการ

วันนี้ ( 4 มี.ค.64 ) กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านนวดแผนไทย ร้านนวดสปา ฟิตเนส ร้านสัก และคลินิกเสริมความงาม ใน จ.สมุทรสาคร ได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 544/2564 ซึ่งเป็นคำสั่งให้ปิดการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

นางสุวารีย์ พราหมณ์บัวทอง เจ้าของธุรกิจร้านเสริมความงาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการอนุญาตเปิดธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ กันแล้วทั่วประเทศ แต่ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครยังมีธุรกิจที่ยังไม่ได้รับอนุญาตและได้รับความเดือคร้อนเป็นอย่างมาก คือนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดสปา ฟิตเนส ร้านสัก ได้รับผลกระทบเดือคร้อนจากการสั่งปิดตั้งแต่ วันที่ 19 ธ.ค.63 ทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีรายรับนานเกือบ 3 เดือน แต่ต้องแบกภาระค่าเช่า ค่าเลี้ยงดูพนักงาน

อยากให้จังหวัดสมุทรสาคร อนุญาตให้เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดสปา คลินิกเสริมความงาม ร้านสัก และฟิตเนส เนื่องจากศูนย์กลางการระบาด ที่ตลาดกุ้ง เปิดดำเนินการได้แล้ว อาชีพนวดและอื่นๆ ซึ่งให้ความร่วมมือมาโดยตลอด และไม่เคยมีประวัติเป็นจุดแพร่หรือรับเชื้อโควิด ควรได้รับการผ่อนปรน โดยผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ หรือมาตรการอื่นๆตามที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องการการเยียวยา หากเราสามารถประกอบอาชีพได้ ก็จะทำงานหาเงินมาดูแลตัวเองได้

ทั้งนี้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รับปากว่าจะนำเรื่องข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการ เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เสนอไปยัง ศบค.ชุดใหญ่ ให้พิจารณาปลดล็อกกิจการเหล่านี้ต่อไป