ห้องข่าวภาคเที่ยง

กลุ่มเปราะบางผ่านสิทธิแล้ว 500,000 คน โครงการเราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จะเริ่มทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ"เราชนะ"ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เราชนะดอทคอม หรือโทรศัพท์สอบถามไปยังธนาคารกรุงไทย พร้อมย้ำ ประชาชนไม่ต้องกังวล หากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาททุกคน

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้รอบตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ขณะนี้ผ่านสิทธิแล้วกว่า 500,000 คน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม รวม 4,000 บาท จากนั้นจะได้รับเงินโอนต่อเนื่องครั้งละ 1,000 บาท ทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เมื่อได้รับเงินโอนแล้วสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนได้ทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ยังเหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้นหากนับจากวันนี้ วันลงทะเบียนวันสุดท้ายคือ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคมนี้ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ สาขาธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., สำนักงานสรรพสามิต, สำนักงานสรรพากร, คลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ทั่วประเทศ